AQUASAN Klor granulat

Je stabilen organski proizvod, ki vsebuje cca. 65% aktivnega klora. Je hitro in dobro topen v vodi, zato ga lahko uporabljamo za redno kloriranje in za hitro popravljanje kvalitete bazenske vode. Deluje na bakterije, glivice, alge in viruse, na mikroorganizmih povzroča nepovratne poškodbe in jih uničuje. S pravilnim doziranjem zagotavljamo higiensko neoporečnost kopalne vode. Predpogoj za pravilen postopek dezinfekcije in ohranjanje čistoče vode je vzdrževanje predpisane pH vrednosti bazenske vode. (območje med 7,0 – 7,4)

Uporaba in doziranje: Pri prvem polnjenju bazena z vodo na začetku kopalne sezone opravimo šok kloriranje, da zagotovimo neoporečnost kopalne vode. Po predhodni korekciji pH vrednosti dodamo na vsakih 10m3 vode 100 – 150 gramov Klor granulata. Po šok kloriranju ne dodajamo drugih aditivov, dokler koncentracija prostega klora ne pade pod vrednost 1 mg/l. Šok kloriranje izvršimo po potrebi tudi med kopalno sezono, če opazimo poslabšanje kvalitete bazenske vode (motnost ali po prvih znakih pojava alg), ali takoj po dolgotrajnejšem dežju. Redna dezinfekcija bazenske vode pri normalni obremenitvi bazena in običajnih vremenskih pogojih poteka 2 – 3x tedensko, z dodajanjem 20 gramov klor granulata na vsakih 10m3 vode. Klor granulat dodajamo v obliki raztopine, ki jo pripravimo v vedru vode in izlijemo v bazen med obratovanjem obtočne črpalke. Na vedro vode raztapljamo do največ pol kg Klor granulata. Po dodatku krožimo vodo v bazenu še najmanj 4 ure.

Opozorilo: Pri rokovanju s Klor granulatom bodite previdni, pazite da ne pride v stik s kožo ali očmi, ne vdihavajte hlapov raztopine. Obvezno upoštevajte navodila na etiketi embalaže. Uporaba klor granulata v predpisanih koncentracijah ni škodljiva za ljudi, živali in okolico.