Ukrepi za vzdrževanje higiene v vašem bazenu

Če želite, da bo voda v vašem bazenu vedno bistra, kopanje v njem pa vam v poseben užitek, preberite in upoštevajte naslednje nasvete in priporočila za vzdrževanje optimalne higiene v vašem bazenu.

S čistili redno čistite rob bazena nad nivojem vode ter okolico bazena


Priporočamo, da s Pool testerjem redno spremljate pH vrednost (enkrat tedensko) in vsebnost prostega klora (na 2 – 3 dni). Glede na rezultate meritev primerno ukrepajte; s pH korektorji uravnajte pH vrednost, ustrezno povečajte ali zmanjšajte doziranje klora.


Z gladine vode z mrežico redno odstranjujte plavajoče muhe, žuželke in ostale nečistoče, ki jih veter ali kopalci zanesejo v bazen


Vodo v bazenu krožite vsak dan 8 – 12 ur, najbolje v intervalih po min. 4 ure dopoldan in zgodaj zvečer


Cirkulacijo vode usmerite s šobami tako, da bo voda krožila po celotnem bazenu


Filter izpirajte vsaj enkrat na 14 dni (na višku sezone) s povratnim tokom vode preko črpalke za obtok, odpadno vodo odvajajte v kanalizacijo


Nečistoče z dna bazena občasno odstranjujte z vodnim sesalcem

774l2b55e3610f_b